תקנון האתר ושמירה על פרטיות

1. כללי

1.1. אתר המכירות האלקטרוני ha-babiez (להלן גם: "האתר" – www.ha-babiez.co.il), משמש לרכישת מוצרי איכות וסגנון חיים לצרכנים בישראל בלבד.

1.2. הסטודיו ממוקם בגדרה וממנו מתבצעת מכירת כלל הפריטים המופיעים באתר.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר/ים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת הגולש / הרוכש, לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לאחד מתנאיו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

1.4. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

1.5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.6. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר, הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות של המוצרים עד כמה שניתן.

1.7. באתר מותקנת מערכת אבטחה והצפנה הפועלת על פי פרוטוקול SSL לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר.

 

2. הרכישה

2.1. כדי לבצע הזמנה של מוצר מסוים מהאתר, יש להוסיפו לסל ולאחר מכן יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה (אם קיים), טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. 

2.2. בטרם ביצוע הרכישה, הרוכש מבין כי ייתכנו הבדלי גוון / צבע בין המוצג במסך ביתי / מכשיר סלולרי / טאבלט וכו' לבין המוצר הסופי המופק עבורו במכונות הדפוס בשיעור של עד כ-7% סטייה מסיבות טכנולוגיות ברורות – במקרים אלו ללקוח לא תהא טענה בקשר לכך.
2.3. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי והספקים, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה וההזמנה תירשם במחשבי הנהלת האתר. לאחר סיום המכירה יחויב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו כפי שהופיע בסל הקניות טרם ביצוע הרכישה.  יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי.

2.4. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי הנהלת האתר ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג`, בכפוף לכך שהנהלת האתר תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך.

2.5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי ו/או לא לאפשר לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישה באתר, וזאת ללא צורך במתן הסברים לכך.

 

3. אספקה ומשלוחים

3.1. הנהלת האתר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, תוך התנאים ולוחות הזמנים המופיעים בתנאי המשלוח.

3.2. הנהלת האתר תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי המשלוח הנקובים בדף המכירה של המוצרים וזאת בנוסף לזמן ייצור הפריטים המוזמנים ע"י הלקוח (לרוב תוך 2-4 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה לא כולל ימי חג וערבי שישי)

3.3. אין לראות בהנהלת האתר אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הנהלת האתר ו/או של הספקים לרבות שביתות, חגים ומועדים מיוחדים כדוגמת ימי מכירות בחודש נובמבר וכיוצ"ב.

3.4. התקנון של כל גוף באמצעותו הנהלת האתר או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מבצע פעולה.

3.5. באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הנהלת האתר תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

3.6. זמני אספקת המוצרים כפי שמופיעים בדף המכירה הנם משוערים וכוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי ראשון עד חמישי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

3.7. במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, הנהלת האתר תהא פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

3.8. כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות על פי תקנון זה ובכפוף להוראות הדין, יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר.

3.9. המשלוחים מבוצעים ע"י חברת שילוח חיצונית ולכל רחבי הארץ.

  • משלוח באמצעות שירות BOXIT – החבילות נשלחות לנקודות איסוף כדוגמת תיבות חלוקה בתחנות דלק דור אלון ואו חנויות שונות בפריסה ארצית (לרוב תוך 4-8 ימי עסקים מרגע יציאת המשלוח) בעלות של 19 ש"ח.

 

4. מבצעים

4.1. מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

4.2. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם, והכל כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.

4.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפתוח במבצעים, לשנותם או להפסיקם ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .

 

5. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

5.1. האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

5.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית ומבלי שבוצע בהם כל שימוש וזאת במידה והמוצר היה במלאי הזמין של החברה ולא יוצר בבית דפוס לפי הזמנה אישית (כדוגמת פוסטרים ואיורים אשר מופקים בהזמנה אישית לאחר ביצוע הזמנה באתר ואינם נמצאים במלאי החברה ועל כן לא ניתן להחזירם / להחליפם).

5.3. בעת קבלת המוצר המוחזר במשרדי הנהלת האתר ו/או הספק תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון.

5.4. זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:
– במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן. 
– במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.
– כאשר המוצר ניתן לשכפול ו/או העתקה ו/או הקלטה, כדוגמת תוכנות למיניהן, מדיות, מוצרי דפוס וכדומה.

5.5. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו.

5.6. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.

5.7. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על הנהלת האתר מפל אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

5.8 הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

5.8.1 במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

5.8.2 אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג` כלשהו.

5.8.3 אם יתברר להנהלת האתר ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג` ו/או לסחור בו.

5.8.4 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

5.9 הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה.

5.10 אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים הנהלת האתר ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור הנהלת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

5.11 הנהלת האתר תאפשר החלפת מוצרים שנרכשו באתר בכפוף למדיניות ההחלפות הקיימת בכל מוצר ומוצר. המוצר יוחלף לאחר שהגיע בשלמותו, באריזתו המקורית, טרם בוצע בו שימוש כלשהו וללא כל נזק, אל הספק או משרדי האתר, לאחר תיאום מראש ולא יאוחר מ-14 יום מיום שליחתו אל הנמען. 

6. אחריות

6.1. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הנהלת האתר שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

6.2. במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את הנהלת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 

7. קניין רוחני

7.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

7.2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו ללא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

7.3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, ללא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

7.4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

7.5. ככל שיש סימני מסחר לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומהנהלת האתר זה הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 

8. סודיות

8.1. הנהלת האתר מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.

8.2. הנהלת האתר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בה (אם קיים). הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר במקרה זה.

8.3. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות קידום מכירות ושיווק. במידה והלקוח מעוניין להפסיק את דבר קבלת הדיוור מהאתר, עליו להודיע על כך לחברה.

8.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפה למידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

 

9. שונות

9.1. על ההתקשרות בין המזמין לבין הנהלת האתר דרך האתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.